สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านมุมมองของคุณ

Join the campaigns and have fun!


  • FASHION
  • LIFESTYLE
 • TRAVEL
  • FOOD
  • BEAUTY
  • TECHNOLOGY
  • AUTOMOTIVE
  • PARENTING

เราคือ Instagram
Influencer Network คุณภาพ
ที่ใหญ่สุดในประเทศไทย

Motive Influence เป็นบริการ Influencer Marketing ที่เราได้นำประสบการณ์การให้บริการของบริษัท ซินเนอร์จี้ อี จำกัด (synergy-e.com) ผู้ให้บริการสื่อออนไลน์คุณภาพสูง ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์และเอเจนซี่ชั้นนำ เป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี มาเป็นส่วนในการพัฒนา

เราตั้งใจสร้างบริการ Motive Influence

เพื่อช่วยให้แบรนด์และ Influencer หลากหลายรูปแบบ เช่น Blogger, Micro Influencer, Net Idol, Macro Influencer, Celebrity ร่วมมือกันนำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจ ให้แก่ผู้ติดตาม ได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ เป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน Motive Influence เป็น Influencer Network บน Instagram ที่มีคุณภาพและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

แนวทางการทำงานของเรา

คุณภาพเป็นสิ่งเราให้ความสำคัญเป็นสิ่งแรก เราเชื่อว่าการทำ Influencer Marketing นั้น คุณภาพควรมาก่อนปริมาณ ก่อนที่ Influencer จะเข้ามาเป็นสมาชิกของเรา ทีมงานโดยเฉพาะของเรา จะทำการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น ความสนใจ คุณภาพของผลงาน ความถูกต้องของข้อมูลผู้ติดตาม ปฏิสัมพันธ์ของผู้ติดตาม (engagement) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการ Influencer ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประสบการณ์ที่ดี และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

#partnerwith

นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2561 Motive Influence ยังภูมิใจที่ได้เริ่มสร้างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกผ่านการใช้ #partnerwith ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคม เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้น ในการพัฒนาคุณภาพของบริการ Influencer Marketing ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับมาตราฐานที่ดีในต่างประเทศต่อไป

แบรนด์ชั้นนำที่ร่วมงานกับเรา