Marketing การตลาดออนไลน์ในยุค Digital Disruption ทำอย่างไรให้เป็นผู้อยู่รอด

By Homo Digitus
08 Jul 2020
SHARE

การทำ Marketing ในยุค Digital Disruption เป็นโจทย์ที่ท้าทายนักการตลาดไม่น้อย ด้วยวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต่างไปจากการตลาดยุคก่อน ข้อดีของ Digital Marketing คือสามารถเลือกทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างชัดเจน และมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้ โดยเฉพาะ Social Media ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้ตามความสนใจ ทำให้การแข่งขันสูงตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันการตลาดแบบ Offline ก็เป็นเรื่องที่ยังมองข้ามไม่ได้เช่นกัน เพราะสินค้าบางชนิดผู้ซื้อก็ยังชอบที่จะได้จับต้อง เห็นของจริงก่อนตัดสินใจซื้อ เช่นสินค้ากลุ่มความเกี่ยวพันสูง (High Involvement) แบบบ้าน รถ หรือทรัพย์สินมีค่า นักการตลาดในยุคนี้จึงมีคำถามในใจคล้ายๆ กัน คือจะทำ Marketing อย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและขายของได้จริง Motive Influence มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำ Marketing ในยุคปัจจุบัน หลายอย่างด้วยกัน

 

Marketing กับ Digital Marketing ต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ไม่ว่าจะเป็น Marketing หรือ Digital Marketing ก็ล้วนเป็นการนำทางให้ผู้ซื้อรู้จัก เกิดความผูกพันกับแบรนด์และซื้อในสินค้าที่แบรนด์นั้นขายเรื่อยๆ เหมือนกัน แต่ข้อแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือ การตลาดนั้นครอบคลุมทุกช่องทางการเข้าถึงลูกค้า แต่การตลาดดิจิทัล โฟกัสกับลูกค้าที่มาจากช่องทางออนไลน์เท่านั้น ซึ่งการจะหยิบกลยุทธ์ใดมาใช้กับธุรกิจของตนเอง นักการตลาดอาจต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบร่วมกัน

 

Marketing Strategy แบบใด เหมาะกับธุรกิจของคุณ

การวางกลยุทธ์ทางการตลาด คือสิ่งที่ Marketer ส่วนมากให้ความสำคัญ เพราะกลยุทธ์ที่ดี เหมาะสมกับประเภทสินค้าย่อมส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่ง Marketing ทั้งแบบ Online และ Offline ก็มีความแตกต่างกันในด้านวิธีการ

 

กลยุทธ์การตลาดแบบ Digital Marketing Strategy

Digital Marketing ได้เปรียบในแง่การกำหนดวิธีการและตั้งเป้าหมาย ซึ่งสามารถปิดการขายได้ด้วยตัวของมันเอง การทำการตลาดลักษณะนี้ จึงแตกแขนงออกมาเป็นหลายวิธีการ นักการตลาดชื่อดังที่เขียนตำราเหล่านี้ก็มีหลายคน เชื่อว่านักการตลาดแบบคุณที่กำลังอ่านคอนเทนต์นี้อยู่ ก็ต้องคุ้นเคยกับพวกเขาเหล่านั้นอยู่บ้าง แต่โดยรวมแล้ว Motive Influence ขอพูดถึงกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Inbound Marketing และ Outbound Marketing ที่นิยมใช้ใน Digital Marketing ในปัจจุบัน แม้ว่า Motive Influence จะเชื่อว่านักการตลาดส่วนมากจะรู้จัก 2 คำนี้ดีอยู่แล้ว แต่ก็เชื่อว่าอาจมี Marketer หน้าใหม่ที่เพิ่งผ่านมาและอาจยังมีข้อสงสัยใน 2 คำนี้อยู่ ซึ่ง Motive Influence ขอแชร์ในส่วนนี้ให้ได้อ่านกัน

 

Inbound Marketing การตลาดแบบแรงดึงดูด

คือกลยุทธ์ Marketing ที่ดึงให้ลูกค้าเข้ามาหาแบรนด์หรือธุรกิจนั้นเอง เช่นค้นหาเจอเนื้อหาในเสิร์ชเอนจิ้น หรือการทำ Funnel ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เจอแบรนด์และเกิดความสนใจในแบรนด์นั้นๆ ซึ่งเครื่องมือในการทำการตลาดแบบนี้ที่สำคัญ คือ Search Engine Marketing ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Search Engine Optimization (SEO), Pay Per Click (PPC) 

การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ที่ Motive Influence ให้บริการอยู่ก็เป็นการตลาดแบบ Inbound การทำ Inbound Marketing เหมาะกับโปรดักส์ที่ต้องหาข้อมูลก่อนการซื้อ หรือแบรนด์ที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก การทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความคุ้นเคยกับแบรนด์ก่อนจะช่วยให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นสินค้าที่ต้องอาศัยการเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ เช่นธุรกิจกลุ่มการเงิน การลงทุน ประกัน ธุรกิจการศึกษา อสังหาริมทรัพย์ ก็เหมาะกับการทำ Inbound Marketing 

 

Outbound Marketing การตลาดแบบผลักออก

กลยุทธ์การตลาดในแบบดังกล่าวเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับแบบแรก คือ Marketing แบบนี้จะเป็นการออกไปหาลูกค้า เช่นการยิงโฆษณาตามโซเชียลมีเดีย การส่ง E-Mail Marketing ไปหาลูกค้า ซึ่ง Outbound Marketing เหมาะกับโปรดักส์ที่เป็นชิ้นเป็นอัน จับต้องได้ คนไม่ได้ต้องการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจมากนัก เช่นสินค้าประเภท FMCG เป็นต้น

 

Marketing strategy - Online marketing หรือ Offline marketing

 

กลยุทธ์การตลาดแบบ Offline Marketing Strategy

เป็นการทำการตลาดที่เราคุ้นเคยกันดี มีทั้งแบบที่ครบกระบวนการคือ เห็น (Awareness) สนใจ (Interesting) อยากได้ (Desire) และซื้อ (Action) หรือให้ติดต่อไปที่แบรนด์ก็ได้ ผ่านเครื่องมือทางการตลาดแบบ Offline ต่างๆ เช่นสื่อแฝงบรรยากาศ ที่พบในหลายๆ ที่ เช่นรถไฟฟ้า สปอตโฆษณาเวลาขับรถ ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือ Free Copy แม้แต่คนที่มาแจกใบปลิว 

กลยุทธ์ทางการตลาดยังมีอีกหลายแบบให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับว่าโปรดักส์นั้นคืออะไร และจะมีทางใดที่ทำให้ได้ใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Online หรือ Offline ก็ขายของได้เหมือนกัน นักการตลาดจึงต้องตีโจทย์ให้แตกว่าสินค้าของตนเองจะแตะใจของผู้ซื้อเป้าหมายได้อย่างไรบ้าง

 

Marketing online จำเป็นหรือไม่ในยุคปัจจุบัน

ถ้าเป็นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว หลายคนมองการ Digital Disruption ด้วยสายตาที่หวาดกลัว ในขณะที่ปัจจุบันนี้ นักการตลาดส่วนมากมองไปในทางบวก เพราะเป็นช่องทางที่ดีในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การตลาดผ่าน Digital จะจำเป็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าของคุณเป็นใคร และนักการตลาดสามารถเข้าถึงเขาเหล่านั้นได้ด้วยช่องทางใดบ้าง 

แต่ Motive Influence เชื่อว่า หากมีทรัพยากรเพียงพอ และมีโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ ลองทำดูก็ไม่เสียหายอะไร แต่ก็ต้องผ่านการพิจารณจาก Marketer แล้วว่า อยู่ในจุดที่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ลงไปเช่นกัน

 

Marketing แบบไหนที่จะอยู่ได้ท่ามกลาง Digital Disruption

การตลาดในปัจจุบันพัฒนาไปในรูปแบบต่างๆ มากมาย เพราะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ผู้บริโภคในช่องทางออนไลน์มีมากขึ้นพร้อมๆ กับนักการตลาดที่ใช้โลกออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงลูกค้าก็มีมากขึ้นตามไปด้วย

การรู้จักเครื่องมือและความชำนาญในการใช้งานเป็นคือหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ แต่อย่าลืมว่าใครก็หัดใช้เครื่องมือออนไลน์ได้เหมือนกัน สำหรับ Motive Influence แล้ว ปัจจัยที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำ Marketing ในยุคนี้คือ

 

ความเฉียบคมในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

Marketing ในยุคปัจจุบันอาศัยการยิงโฆษณาไปที่กลุ่มเป้าหมาย ถ้าวิเคราะห์ถูก วิเคราะห์ดี โอกาสที่จะยิงโฆษณาแล้วได้ลูกค้าหรือบรรลุเป้าหมายตาม Conversion ที่ตั้งไว้ก็มีมากตามไปด้วย 

 

ความ Creative ในการสร้างแคมเปญ

ในเวลาที่ทุกแบรนด์กระหน่ำยิงโฆษณาไปที่กลุ่มเป้าหมาย จะทำอย่างไรให้แคมเปญที่เรายิงไปนั้นประสบความสำเร็จได้ ตรงนี้เองที่เป็นโจทย์ยากสำหรับ Marketer 

 

ปัจจัยที่ทำให้การตลาดประสบความสำเร็จในยุค Digital Disruption

 

การทำ Marketing ในยุคปัจจุบันตัวช่วยให้ประสบความสำเร็จมีมากมาย Influencer Marketing ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Motive Influence จึงรวบรวมเหล่า Micro Influencer ที่มีสไตล์โดดเด่นและเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้หลากหลายมาไว้ในที่เดียว เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำ Marketing ในยุคที่การแข่งขันสูงลิ่วแบบในปัจจุบัน หากคุณเป็นนักการตลาดที่กำลังมองหา Micro Influencer มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม คลิกด้านล่างเพื่อให้ Motive Influence ดูแลได้เลย

 

ซีรี่ส์บทความด้านการตลาด
เพื่อให้คุณเห็นภาพความเชื่อมโยงแนวคิดในภาพกว้างจนถึงลงลึกถึง Micro Influencer

อ่านต่อ

RELATED CONTENT

By Vittawat Panyalertwut 06 Sep 2021
สรุปเทรนด์ Digital Marketing 2021 หากแบรนด์อยากประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล สิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ คือ...
Digital Marketing | อินฟลูเอนเซอร์ | เทรนด์
By Vittawat Panyalertwut 17 Jun 2021
เริ่มจาก 0 ก็สร้างแบรนด์ดังได้ ด้วย On.. ใคร ๆ ก็สร้างแบรนด์ได้ แต่การจะสร้างแบรนด์ให้ ‘ดัง’ ได้ในยุคนี้...
Online Marketing | แบรนด์
By FAI 15 Dec 2020
หลังคลื่น Covid-19 ผ่านพ้นไป แบรนด์จะเ.. เป็นความจริงที่ว่า Covid-19 กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั่วโลก...
Influencer Marketing | influencer | covid-19 | online marketing

NEVER MISS AN ARTICLE

Subscribe to get fresh News and Marketing Trends updates

SUBSCRIBE