“Natural Sharer” กุญแจที่ทำให้ Micro Influencer เนื้อหอมในหมู่นักการตลาด

By FAI
10 Sep 2020
SHARE

RELATED CONTENT

By Patcharin 07 May 2020
Gen Z เป้าหมายที่น่าสนใจของ Influencer.. Gen Z เป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มาแรงในปี 2020 จากผลสำรวจพบว่า Gen Z...
motive | Influencer Marketing | Micro Influencer
By FAI 20 Aug 2020
เจาะลึกทำไมคอนเทนต์ของ Micro Influence.. Influencer ที่มีผู้ติดตามเยอะ ใช่ว่าจะมี Engagement สูงเสมอไป ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อ Macro...
Micro Influencer | engagement rate | engagement | Influencer Marketing | motive influence
By Patcharin 22 Mar 2020
ใช้ Influencer ยังไง กระตุ้นให้คนอยากซ.. ปัจจุบัน Influencer ที่อยู่บนโซเชียลมีเดีย กลายเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด...
motive | Influencer Marketing | Micro Influencer

NEVER MISS AN ARTICLE

Subscribe to get fresh News and Marketing Trends updates

SUBSCRIBE