NEWS & UPDATES > Engagement

By Homo Digitus 30 Aug 2020
Fraud detection ทำไมสำคัญในแวดวง Influ.. ปัจจัยที่นักการตลาดให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ influencer คงหนีไม่พ้นยอดคนที่ follow และ engagement ของ influencer...
fraud | fraud risk level
By FAI 20 Aug 2020
เจาะลึกทำไมคอนเทนต์ของ Micro Influence.. Influencer ที่มีผู้ติดตามเยอะ ใช่ว่าจะมี Engagement สูงเสมอไป ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อ Macro...
Micro Influencer | engagement rate
By Valeesa 19 Sep 2019
มองตาก็รู้ไต๋! อยากจับใจคนในพื้นที่ต้อ..          ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน...
Micro Influencer | Engagement
By Valeesa 19 Sep 2019
Micro Influencer คือใคร? ชวนมารู้จักพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้มีอิทธิพลตัวจิ๋วแต่แจ๋ว   ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง...
Micro Influencer | Macro Influencer
NEVER MISS AN ARTICLE
Subscribe to get fresh News and Marketing Trends updates
SUBSCRIBE

NEVER MISS AN ARTICLE

Subscribe to get fresh News and Marketing Trends updates

SUBSCRIBE