คำถามที่พบบ่อย

+1. Motive Influence คืออะไร?

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนต่างมีมุมมองที่น่าสนใจและแตกต่าง Motive Influence คือแพลตฟอร์มที่คุณจะได้นำเสนอแบ่งปันมุมมอง จากประสบการณ์ที่คุณมีต่อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับสิ่งที่คุณสนใจ ผ่านรูปภาพและเรื่องราวที่มีสไตล์ในแบบของคุณเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น

+2. Motive Influence บริหารงานโดยใคร

บริษัท ซินเนอร์จี้ อี จำกัด (www.synergy-e.com) ผู้ให้บริการพื้นที่สื่อออนไลน์คุณภาพสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อแบรนด์ชั้นนำ จำนวนมากมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เนื่องจากบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่คู่ค้าทุกรายในระยะยาว ด้วยหลักการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมที่ดี

+3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

มียอด Follower ใน Instagram ตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไป และเปิด profile เป็น public

+4. การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

พิจารณาจากสิ่งที่สมาชิกสนใจ รูปแบบการเล่าเรื่อง ประวัติการร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

+5. ข้อกำหนดของการร่วมกิจกรรม

เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม

+6. ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม

สมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรม

+7. การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเซ็นต์เอกสารหรือไม่

ไม่มีการเซ็นต์เอกสาร แต่สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมของ Motive Influence ตามที่ระบุไว้ใน Terms of Service (www.motiveinfluence.com/terms-of-service) และข้อกำหนดเพิ่มเติมของแต่ละกิจกรรม

+8. สิ่งตอบแทนที่จะได้รับหลังเข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับคะแนนตามที่กำหนด ซึ่งสามารถนำไปแลกของรางวัลจากสุดพิเศษจาก Motive Influence (www.motiveinfluence.com/redeem-rewards)

+9. การจัดการข้อมูล Social Media ของสมาชิก

Motive Influence ไม่มีการเก็บข้อมูล Social Media ที่เป็นความลับใด ๆ (private data) ของสมาชิก รวมถึงข้อมูล Username และ Password ของสมาชิกบน Social Media Platform ต่าง ๆ