นโยบายความเป็นส่วนตัว Motive Influence

 

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

 

กรุณาศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจต่อข้อตกลงที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท ซินเนอร์จี้ อี จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”  ต่อแนวทางการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลของท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็ปไซต์ Motive Influence และบริการเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “แพลตฟอร์ม” ทั้งนี้ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีและตกลงต่อเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อท่านเข้าใช้งานเพลตฟอร์มของบริษัท

 

ข้อมูลของท่านที่ถูกจัดเก็บ

*ทั้งนี้บริษัทมิได้จัดเก็บข้อมูลรหัสผ่านที่ท่านมีกับ Platform อื่น ๆ เช่น Instagram หรือ Facebook แต่ประการใด

 

การจัดการข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลของท่านผ่านทางหน้า user profile หลังจากที่ท่านได้ log in เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

 

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน

บริษัททำการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

ท่านยินยอมให้บริษัทสามารถยกเลิก, เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ในกรณีที่มิได้เป็นการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อกฎหมาย และสามารถมีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากท่านก่อน โดยทั้งนี้บริษัทจะทำการประกาศการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ท่านทราบผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์

 

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทได้ที่ contact@motiveinfluence.com